Profil

Fotografia mea
Aceasta este pagina Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, singura autorizată ca atare de Uniunea Scriitorilor și Comitetul Filialei

vineri, 26 februarie 2016

Comunicat. Consiliul Uniunii Scriitorilor din 23 februarie

Marţi, 23 februarie 2016, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.

În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte curente din activitatea U.S.R., un capitol special fiind funcţionarea revistelor U.S.R. conform legii 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România. Consiliul a aprobat repartizarea sumelor ce revin revistelor U.S.R. S-a detaliat stadiul proiectelor şi evenimentelor culturale ale U.S.R. din primul semestru al anului 2016.

Avocatul USR, dna Corina-Ruxandra Popescu, a expus situaţia acţiunilor în justiţie împotriva USR. (Pe site-ul U.S.R. se regăseşte informarea Cabinetului de Avocat Corina-Ruxandra Popescu.)

Comisia de Monitorizare, Suspendare şi Excludere formată din Mircea Mihăieş (Preşedinte), Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Coşoveanu, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu (membri) a prezentat raportul privind încălcările statutului U.S.R. de către unii membri ai U.S.R. şi a propus o serie de măsuri. Consiliul a dezbătut propunerile Comisiei şi a hotărât prin vot următoarele sancţiuni: excludere din U.S.R., pentru grave încălcări ale statutului şi ale deontologiei (Dan Mircea Cipariu, Grigore Şoitu); avertisment, pentru comentarii antisemite (Daniel Vorona) şi găzduire de comentarii antisemite (Paul Cernat); avertisment, pentru prejudicii morale şi de imagine aduse U.S.R. (Florin Iaru); suspendare din funcţia de preşedinte de Filială, pentru prejudicii morale şi de imagine aduse U.S.R. (Peter Sragher).

După dezbaterea fiecărui caz, Consiliul U.S.R. a votat următoarele: excluderea din U.S.R. a dlor Dan Mircea Cipariu şi Grigore Şoitu (din totalul de 28 voturi, 27 voturi pentru, 1 abţinere); avertisment dlor Daniel Vorona (unanimitate), Paul Cernat (27 voturi pentru, 1 contra) şi Florin Iaru (unanimitate). În urma disocierii dlui Peter Sragher de acţiunile îndreptate împotriva U.S.R. de către unii membri ai aşa-numitului Grup de Reformă, Consiliul a hotărât menţinerea dlui Peter Sragher în funcţia de preşedinte de Filială. (Pe site-ul U.S.R. se regăseşte Raportul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere.)

Consiliul U.S.R. se va întruni în sesiune ordinară luni, 21 martie 2016.joi, 18 februarie 2016

Semnal. Alte volume noi de poezie


Ioana Geacăr Recviem pentru nuca verde Casa de Pariuri Literare

Passionaria Stoicescu Decoltate, Ed. Detectiv literar, cu un interviu luat autoarei de Radu Voinescu

Vali Nițu Numele tău – floare de iris, Editura Bibliotheca, Cuvînt înainte de Daniel Cristea-Enache

Valentin Iacob Poker cosmic, Ed. Tracus Arte, cu o prefață de Ioan Groșan

George David, Deliricatese şi spleendori, Editura Ardealul, Târgu Mureş, 2015 

miercuri, 17 februarie 2016

Semnal. Noi volume de poezie (II)

Luminița Zaharia  Luminiţa de la capătul tunelului,  Editura Rafet 

ș

Călătorie de plăcere - Editura Armonii culturale


Marina Popescu Ultimul nu va stinge lumina, Ed. Paralela 45

Alexandru Cristian Miloș Cosmonauții albi, Ed. Karuna

Marian Ruscu, O clipă în paradis, Editura Timpul 

Florea Burtan Tu ești demultul, mierea spulberată, poezii de dragoste Editura Tipoalex

Nicolae Coande Nu m-au lăsat să conduc lumea, Casa de editură Max Blecher

Adrian Costache Uitatele mitologii Editura Tracus Arte 

marți, 16 februarie 2016

Semnal. Noi volume de poezie


Viorel Lică Ierburi cât casa, nimic altceva, Ed. Eikon

Ioan F. Pop Poemele poemului nescris, Ed. Caiete silvane. Antologie de autor

Victor Martin Un punct de vedere, (aforisme), Ed. Autograf MGM.

Carmen Focșa Scrisori de neiubire, versuri, Ed. eLiteratura.

Laurențiu Belizan Selfie cu Dumnezeu, Ed. Rafet.

Aida Hancer Lupii de casă, Ed. Tracus Arte.

Constantin Kapitza Hoinărind printere umbre – Poezii (haiku), Ed. Granada.

Angi Cristea Plus-minus sentimente. Ed. Macedoneanul.
  
Mircea M. Ionescu Condamnat la libertate, Editura Palimpsest (debutul în poezie al autorului)

Ileana Urcan Negustorul de anotimpuri, Ed. Tracus Arte. Combinație de versuri și schițe în același volum.

Dumitru Velea Odette, traducere în ebraică de Menachem M. Falek, Ierusalim.

Diana Trandafir Orașul suspendat, Ed. Fundației Libra

Toma Grigore Cum pot lăsa poezia să-mi spună adio, Ed. Tracus Arte.

Flavia Adam Femeia de nisip, Ed. Rafet.

Calistrat Costin Lumea se petrece (Nudoarversuri...) (sic!), Ed. Ateneul Scriitorilor.

Radu Florescu Călătorii amînate, Ed. Junimea

Arta Conversației Sărutul, Colecția poezia iubirii, Ed. Măiastra. Ca autor, pe copertă, figurează, ciudat, „Arta conversației”. De fapt e o antologie cu 32 de autori de la A (Paul Arva) la  Z (Gina Zaharia). Printre ei, nume mai cunoscute ca Marius Chelaru, Clara Mărgineanu, Andrei Păunescu, Amelia Stănescu, Mircea Florin Șandru, alături de aspiranți încă noi în arenă.

Comunicat al Conducerii USR. Primit la 16 februarie 2016

Comunicat


Conducerea Uniunii Scriitorilor din România face cunoscut că anunţul publicat în presă de un pretins Comitet de iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România, referitor la convocarea membrilor Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România într-o Adunare Generală Extraordinară la data de 18.03.2016, este un fals grosolan şi o încălcare a Statutului în vigoare al U.S.R., legal înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti (17 aprilie 2013, dosar 16099/299) şi care face caduc Statutul anterior la care se referă pretinsul Comitet de iniţiativă. Reamintim faptul că există un proces intentat Uniunii Scriitorilor din România pe tema nerecunoaşterii Statutului actual, aflat pe rol la Tribunalul Bucureşti. Procesul fiind în curs, Statutul din 2013 trebuie considerat în vigoare.

Totodată atragem atenţia că, în virtutea tuturor Statutelor succesive ale U.S.R., este de competenţa exclusivă a Preşedintelui U.S.R., a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numărul membrilor U.S.R. (Cap. 5, Art. 16)  convocarea Adunării Generale Extraordinare. Conducerea U.S.R. îi avertizează pe membrii săi care vor da curs convocării că vor fi excluşi, urmând procedurile statutare, din rândurile U.S.R., pentru încălcarea prevederilor Cap. 3, Art. 9, punctul b) din Statut.Conducerea Uniunii Scriitorilor din România

vineri, 12 februarie 2016

Apel către membrii Filialei București-Poezie

Comitetul Filialei București-Poezie a USR face un apel insistent la membrii filialei să achite cotizația pe anul 2016 și, dacă e cazul, pe anii anteriori, preschimbând cu acest prilej legitimația de membru al USR. 

Cotizația pe anul 2016 este de 150 lei pentru toți membrii, fără excepție.

Rugăm membrii filialei să comunice la sediul Filialelor București prin telefon sau email orice schimbare de adresă, telefon, cont email și să indice link-uri către paginile internet proprii. Link-urile vor fi afișate, numai la dorința posesorului, pe această pagină. 

Facem apel la înțelegerea faptului elementar că un număr de telefon sau/și un cont email noi necomunicate filialei ne pun automat în imposibilitatea de a vă mai contacta și nu din vina noastră. Numerele de telefon și adresele nu vor fi făcute publice fără acordul posesorilor.

joi, 11 februarie 2016

Aniversări în februarie

În luna februarie, mai mulți colegi, membri ai filialei noastre, își sărbătoresc ziua de naștere. 

Adresăm felicitările noastre colegilor:

Denisa Comănescu   - 4 februarie
Mihai Cantuniari - 14 februarie
Aurelian Titu Dumitrescu - 15 februarie
Liviu Ioan Stoiciu - 19 februarie
Pavel Lică - 22 februarie
Saviana Stănescu - 22 februarie
Marian Drăghici 25 februarie
Viorel Sâmpetrean- 26 februarie
Vasile Bardan - 28 februarie

Le dorim multă sănătate, inspirație continuă și fericire.

La Mulți Ani!


Scriitorii lunilor noiembrie 2015, decembrie 2015 şi ianuarie 2016

În cadrul noului proiect al Uniunii Scriitorilor din România, SCRIITORUL ANULUI, au fost desemnaţi scriitorii lunilor noiembrie 2015, decembrie 2015 şi ianuarie 2016!
Comitetul Filialei București - Poezie a USR anunță cu deosebită satisfacție că juriul ales de Comitetul Director USR a decis să desemneze „scriitorii lunilor” pentru lunile trecute, printre scriitorii nominalizați fiind doi prestigioși poeți, membri ai filialei noastre: Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana!
Scriitorul lunii noiembrie 2015 – Mircea Cărtărescu, pentru romanul Solenoid;

Scriitorul lunii decembrie 2015 – Ana Blandiana, pentru traducerea volumului său în limba italiană, Patria mea A4, şi publicarea lui la edituri prestigioase din străinătate;

Scriitorul lunii ianuarie 2016 – Gheorghe Grigurcu, pentru ansamblul operei sale şi pentru primirea Premiului Naţional „Mihai Eminescu“, Botoşani, 2016.
Felicitări colegilor noștri și tuturor scriitorilor nominalizați!
*
Proiectul  USR „Scriitorul Anului” 
Un juriu format din nouă critici literari, votat de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România, alege în fiecare lună, din noiembrie 2015 până în octombrie 2016, Scriitorul lunii, în cadrul unui nou proiect literar al U.S.R. Criteriile pentru desemnarea Scriitorului lunii sunt următoarele: scriitorul care a publicat o carte excepţională (nouă, antologie, reeditare, opere complete etc.); scriitorul care a împlinit o vârstă rotundă semnificativă; scriitorul care a creat un eveniment cultural deosebit; scriitorul care conduce o instituţie culturală cu o activitate remarcabilă; scriitorul care s-a bucurat de recunoaştere în străinătate.
Juriul este format din Adriana Babeţi, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Ioan Holban, Eugen Negrici, Irina Petraş, Alex. Ştefănescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir (preşedinte) 
În zilele de 14-16 octombrie 2016, cei 12 scriitori nominalizaţi vor fi invitaţi la Iaşi împreună cu juriul şi cu preşedinţii tuturor Filialelor U.S.R., participând la lecturi publice şi întâlniri cu cititorii în instituţiile de învăţământ din Iaşi.
Într-o gală moderată de Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., se va anunţa Scriitorul anului.

Comunicat al Filialei Bucureşti – Poezie a Uniunii Scriitorilor din România

Comitetul Filialei Bucureşti – Poezie a Uniunii Scriitorilor din România atrage atenţia că site-ul web http://usrpoezie.ro/, pe care figurează ca realizatori: „Coordonator: Dan Mircea Cipariu, Webmaster: Grigore Şoitu, Web Designer: Manuela Sz. (sic!)” şi care funcţionează cu sigla U.S.R. şi în numele Filialei noastre, este un fals şi nu are girul Comitetului Filialei. 

Niciunul din membrii Comitetului sau vreo persoană desemnată de aceştia nu deţin parolele şi drepturile de administrare. Comitetul Filialei Bucureşti – Poezie nu îşi asumă conţinutul postărilor de pe site-ul menţionat mai sus şi nici altele care au apărut sau vor apărea în viitor în spaţiul internetului, sub formă de site-uri, conturi pe reţele de socializare etc., fără acordul său explicit. 

Comitetul solicită încetarea utilizării fără drept a siglei U.S.R.

Folosirea fără drept a siglei USR constituie infracțiune.

Pagina de prezentare a Filialei București-Poezie a USR

Aceasta este pagina de prezentare a Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România (USR), realizată cu acordul Comitetului Filialei.

Această pagină servește comunicării între organele de conducere ale USR și ale Filialei cu membrii filialei, cu membrii USR și cu publicul.

Comunicările de pe această pagină au acordul Comitetului Filialei.

Orice alte comunicări postate pe alte pagini, situri, rețele de socializare în numele Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România (USR), trebuie considerate ca neavenite.

Această pagină utilizează îndreptățit sigla Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. Utilizarea de către alte pagini, situri, rețele de socializare în numele Filialei București-Poezie a siglei Filialei și a USR însăși este ilegală și cade sub incidența legii nr. 84/1998 care prevede răspunderea penală pentru utilizarea ilegală a unei mărci.